Εκδόσεις  
 

Η Εταιρεία "ΟΙΚΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε." ιδρύθηκε το 1995 και ειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος.

Οι βασικοί τομείς δράσης, που αντικατοπτρίζονται και στην οργανωτική δομή της εταιρείας, είναι:


Powered by PBit
International version