Εκδόσεις
 
Η περιοχή της Όχης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκδόσεις

Η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ αναλαμβάνει τη συγγραφή, επιμέλεια και έκδοση έντυπου (βιβλία, αφίσες, φυλλάδια, κάρτες κ.λπ.) και ηλεκτρονικού υλικού (DVD, ραδιο-τηλεοπτικά σποτς, ιστοσελίδες) κυρίως για το φυσικό περιβάλλον με στόχο τη διαφήμιση μιας περιοχής, την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση κατοίκων και πολιτών, τη δημοσιότητα και διάχυση αποτελεσμάτων από προγράμματα, καθώς και τη δημοσιοποίηση επιστημονικών δεδομένων.

Επίσης, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και έκδοση προγραμμάτων και υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλες τις ομάδες των νέων (όπως π.χ. μουσειοσκευές, βιβλία, οδηγοί αναγνώρισης στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος, περιβαλλοντικά παιχνίδια).

Κύριοι πελάτες είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ελληνικά και ξένα Υπουργεία, οι Περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και οι Τοπικές Αρχές και οι οργανισμοί τους.