Εκδόσεις
 
Η περιοχή της Όχης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η περιοχή της Όχης, Κάρυστος - Μαρμάρι - Καφηρέας (2 βιβλία)

Βιβλίο 1
Φορέας Ανάθεσης: Διεύθυνση Τουρισμού - Πολιτισμού, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας
Ανάδοχος: ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ
Ημερομηνία έκδοσης: 2006

Η έκδοση περιγράφει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής της Όχης, στη νοτιοανατολική Εύβοια (GR 2420001), Βασιλική Βλάμη, 14,5cmX22,5cm, 64σελ., 5000 ελληνικά αντίτυπα.

Βιβλίο 2
Φορέας Ανάθεσης: Τεχνική Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας ΑΕ
Ανάδοχος: Βιδάλης Άρης, Βλάμη Βασιλική, Χατζηρβασάνης Βασίλης
Ημερομηνία έκδοσης: 2000

Η έκδοση περιγράφει μια πιο αναλυτική περιγραφή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Όχης, στη νοτιοανατολική Εύβοια (GR 2420001) - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Βασιλική Βλάμη, 22cmX28,5cm, 94σελ., 6000 ελληνικά αντίτυπα.