Εκδόσεις
 
Η περιοχή της Όχης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουσειοσκευές
 
 
 
Η περιοχή της Όχης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουσειοσκευές
 

Μεταφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα - μουσειοσκευές

Πρόκειται για φορητά περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα με πολύπτυχα εκθεματικών επιφανειών, διαφάνειες για προβολή, βιντεοκασέτα, εκπαιδευτικά ερωτηματολόγια, διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές και τεύχος με πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν παραχθεί: