Εκδόσεις
 
Η περιοχή της Όχης
 
 
Ο Οικοτουρισμός στην Ελλάδα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Οικοτουρισμός στην Ελλάδα

Φορέας Ανάθεσης: Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Τουρισμού
Ανάδοχος: POSTSCRIPTUM ΕΠΕ, PROJECT ΑΕ, ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ
Ημερομηνία έκδοσης: 2004

Η έκδοση αναφέρεται στις δυνατότητες οικοτουρισμού που προσφέρονται σε 26 προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, οι οποίες βρίσκονται κοντά σε 6 μεγάλες πόλεις της (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Αρχαία Ολυμπία, Ηράκλειο). Το σύνολο των εκδόσεων περιλαμβάνει 7 βιβλία, 25 Φυλλάδια, 1 Λεύκωμα, 32 Αφίσες, 1 Cd-Rom και διαδικτυακή πύλη, όλα σε 4 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). Συγκεκριμένα, τα βιβλία που έχουν εκδοθεί είναι τα ακόλουθα:

 1. "Οικοτουρισμός στην Ελλάδα: Οικοτουρισμός και Ολυμπιακές Πόλεις"
  Δράσεις Ενημέρωσης του κοινού για τα Οικοτουριστικά Προγράμματα, 12cmX20cm, 224 σελ. Αριθμός αντιτύπων: 3000 Ελληνικά, 3000 Αγγλικά, 1000 Γερμανικά, 1000 Γαλλικά.
 2. "Οικοτουρισμός στην Ελλάδα: Αθήνα - Μια Οικοτουριστική Αφετηρία"
  Δράσεις Ενημέρωσης του κοινού για τα Οικοτουριστικά Προγράμματα (GR2420001, GR3000001, GR3000005, GR3000004), Βασιλική Βλάμη, Γιώργος Αμοργιανιώτης, Βασίλης Χατζηρβασάνης, 12cmX20cm, 224 σελ. Αριθμός αντιτύπων: 3000 Ελληνικά, 3000 Αγγλικά, 1000 Γερμανικά, 1000 Γαλλικά.
 3. "Οικοτουρισμός στην Ελλάδα: Θεσσαλονίκη - Μια Οικοτουριστική Αφετηρία"
  Δράσεις Ενημέρωσης του κοινού για τα Οικοτουριστικά Προγράμματα (GR1220002, GR1220010, GR1260001, GR1260008, GR1250001, GR 1420001, GR1220001, GR1220009) Γιώργος Μπλιώνης, Ουρανία Γιαννάκου, Θόδωρος Ναζιρίδης, Βασίλης Χατζηρβασάνης, 12cmX20cm, 224 σελ. Αριθμός αντιτύπων: 3000 Ελληνικά, 3000 Αγγλικά, 1000 Γερμανικά, 1000 Γαλλικά.
 4. "Οικοτουρισμός στην Ελλάδα: Πάτρα - Μια Οικοτουριστική Αφετηρία"
  Δράσεις Ενημέρωσης του κοινού για τα Οικοτουριστικά Προγράμματα (GR2110001, GR2110004, GR2320002, GR2320003, GR2310001, GR2320001, GR2330006, GR2210002, GR2210003), Γιώργος Σφήκας, Φώτης Περγαντής, Κώστας Κατσελίδης, 12cmX20cm, 224 σελ. Αριθμός αντιτύπων: 3000 Ελληνικά, 3000 Αγγλικά, 1000 Γερμανικά, 1000 Γαλλικά.
 5. "Οικοτουρισμός στην Ελλάδα: Βόλος - Μια Οικοτουριστική Αφετηρία"
  Δράσεις Ενημέρωσης του κοινού για τα Οικοτουριστικά Προγράμματα (GR1440001, GR1440002, GR1440003, GR1430001, GR1410001, GR1410002, GR1430004), Γιώργος Σφήκας, Παναγιώτης Δενδρινός, Βρασίδας Ζάβρας, 12cmX20cm, 224 σελ. Αριθμός αντιτύπων: 3000 Ελληνικά, 3000 Αγγλικά, 1000 Γερμανικά, 1000 Γαλλικά.
 6. "Οικοτουρισμός στην Ελλάδα: Αρχαία Ολυμπία - Μια Οικοτουριστική Αφετηρία"
  Δράσεις Ενημέρωσης του κοινού για τα Οικοτουριστικά Προγράμματα (GR2330005, GR2330008, GR2550005, GR2550004, GR2550008), Κώστας Παπακωνσταντίνου, 12cmX20cm, 224 σελ. Αριθμός αντιτύπων: 3000 Ελληνικά, 3000 Αγγλικά, 1000 Γερμανικά, 1000 Γαλλικά.
 7. "Οικοτουρισμός στην Ελλάδα: Ηράκλειο - Μια Οικοτουριστική Αφετηρία"
  Δράσεις Ενημέρωσης του κοινού για τα Οικοτουριστικά Προγράμματα (GR4310004, GR4310005, GR4310007, GR4310008, GR4310002, GR4310010, GR4330005, GR4330009, GR4340008, GR4340014), Κατερίνα Αμφιλοχίου, 12cmX20cm, 224 σελ. Αριθμός αντιτύπων: 3000 Ελληνικά, 3000 Αγγλικά, 1000 Γερμανικά, 1000 Γαλλικά.
 8. "Οικοτουρισμός στην Ελλάδα: Οικοτουρισμός στην Ελλάδα - Ένα φωτογραφικό Λεύκωμα για 24 περιοχές του Δικτύου NATURA 2000"
  Δράσεις Ενημέρωσης του κοινού για τα Οικοτουριστικά Προγράμματα, 24cmX30cm, 96σελ. Ελληνικά/ Αγγλικά/ Γερμανικά/ Γαλλικά 1000 αντίτυπα.