Εκδόσεις
 
Η περιοχή της Όχης
 
 
 
Γνωρίστε τη χερσόνησο του Μαλέα
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γνωρίστε τη χερσόνησο του Μαλέα (βιβλίο)

Φορέας Ανάθεσης: Αναπτυξιακή Εταιρία ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ
Ημερομηνία έκδοσης: 2004

Η έκδοση αποτελεί μια συνοπτική αλλά περιεκτική περιγραφή του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της χερσονήσου του Μαλέα, της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (GR2520006, GR2540001), Γιώργος Σφήκας, 14,5cmX20,5cm, 32σελ., 3000 ελληνικά αντίτυπα.