Εκδόσεις
 
Η περιοχή της Όχης
 
 
 
 
 
 
Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα - Μουστού
 
 
 
 
 
 
 

Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα - Μουστού (βιβλίο)

Φορέας Ανάθεσης: Αναπτυξιακή Εταιρία ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ
Ημερομηνία έκδοσης: 2001

Η έκδοση περιγράφει τα ιδιαίτερα σημαντικά φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία της προστατευόμενης περιοχής «Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα - Μουστού», στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο (GR2520003, GR2520005, GR2520006) - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Κρίστα Παππά, Φαίδων Παπαθεοδώρου, Γιώργος Σφήκας, 21cmX28cm, 47σελ., 3000 ελληνικά αντίτυπα.