Εκδόσεις
 
Η περιοχή της Όχης
 
 
 
 
 
 
 
Αλιευτική παράδοση Αμβρακικού Κόλπου
 
 
 
 
 
 

Η αλιευτική παράδοση στον Αμβρακικό κόλπο (Λεύκωμα και CD-rom)

Φορέας Ανάθεσης: Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού Α.Ε. (ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε.)
Ανάδοχος: ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ
Ημερομηνία έκδοσης: 2001

Η έκδοση αποτελεί μια περιγραφή των φυσικών και ιστορικών στοιχείων του Αμβρακικού κόλπου και της σημαντικής αλιευτικής παράδοσής του (GR 2110001, GR 2110004), Κοινοτική Πρωτοβουλία «PESCA», Έφη Ζαλαχώρη, Ηλίας Καϊναδάς & Νίκος Σ. Μάργαρης, 21,5cmX26cm, 115σελ., 3000 ελληνικά αντίτυπα.