Εκδόσεις
 
Εργα διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου
 
Αποκατάσταση ενδιαιτημάτων Δέλτα Εβρου
 
 

Έργα αποκατάστασης της λιμνοθάλασσας Δράνας στο Δέλτα Έβρου

Η λιμνοθάλασσα Δράνα είχε αποξηρανθεί από το 1987. Για να αποκατασταθεί ήταν αναγκαίο να υλοποιηθούν μια σειρά από τεχνικά έργα, όπως η ενίσχυση των περιμετρικών αναχωμάτων, η βελτίωση του πυθμένα της λιμνοθάλασσας, η δημιουργία τάφρου διαχείμασης για τα ψάρια, η δημιουργία διαφράγματος για αποτροπή διείσδυσης αλμυρού νερού σε γειτονικές εκτάσεις και η ανακατασκευή του στομίου εισόδου του θαλασσινού νερού.
Τα συγκεκριμένα έργα συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στην αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας Δράνας και στην επαναδημιουργία ενός χαμένου οικότοπου στο δυτικό Δέλτα Έβρου.

Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης στο δυτικό Δέλτα Έβρου

Στην περιοχή του δυτικού Δέλτα Έβρου υλοποιήθηκαν έργα, όπως η αποκατάσταση ενός υγρού λιβαδιού στα βόρεια της λιμνοθάλασσας και η αποκατάσταση ενός αναβαθμού στον χείμαρρο Λουτρό.
Σε μια έκταση βόρεια της λιμνοθάλασσας δημιουργήθηκε ένα δίκτυο καναλιών και θυροφραγμών με σκοπό να παραμένει περισσότερο χρόνο το γλυκό νερό στην περιοχή και να ευνοούνται πολλά φωλιάζοντα και μεταναστευτικά είδη πουλιών. Το υγρό λιβάδι θα τροφοδοτείται με νερό και από τον αναβαθμό του χειμάρρου Λουτρού που ανακατασκευάστηκε και θα παρακρατεί το γλυκό νερό του χειμώνα. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται και η αύξηση της αλατότητας στην περιοχή.

Φυτεύσεις σε παραποτάμιες θέσεις στην περιοχή Δέλτα Έβρου

Τα παραποτάμια δάση της περιοχής έχουν αποψιλωθεί κυρίως για να αποδοθούν στη γεωργία. Πολλά από τα μεγάλα παραποτάμια δέντρα είναι σημαντικά για την επιβίωση προστατευόμενων/ απειλούμενων ειδών πουλιών και ιδιαίτερα των σπάνιων αρπακτικών. Υλοποιήθηκαν φυτεύσεις νέων παραποτάμιων δέντρων με είδη που αφθονούσαν στην περιοχή, ενώ παράλληλα προστατεύθηκαν οι φυτεύσεις από τη βόσκηση με περιφράξεις.