Εκδόσεις
 
Εργα διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου
 
 
 
Παρακολούθηση υδάτων

Εγκατάσταση και λειτουργία των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης στον Αμβρακικό κόλπο

Η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ είχε το ρόλο του επιστημονικού συντονιστή και του επιβλέποντα, όσον αφορά στην εγκατάσταση και στον έλεγχο λειτουργίας έξι (6) αυτόματων σταθμών παρακολούθησης των υδάτων στις λιμνοθάλασσες και στον ποταμό Λούρο στην περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου. Ειδικότερα, οι σταθμοί τοποθετήθηκαν στις παρακάτω θέσεις: ένας στον ποταμό Λούρο, ένας στη λιμνοθάλασσα Τσιοπέλι, τρεις στις λιμνοθάλασσες Ροδιά και Τσουκαλιό, ένας στη λιμνοθάλασσα Λογαρού και ένας αναμεταδότης στη Σαλαώρα.
Σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση των υδατικών αβιοτικών παραμέτρων των λιμνοθαλασσών (όπως pH, αλατότητα, οξυγόνο).

Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου συστήματος μέτρησης υδατικών παραμέτρων στο Δέλτα Έβρου

Η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ είχε το ρόλο του επιστημονικού συντονιστή και του επιβλέποντα, όσον αφορά στην εγκατάσταση και στον έλεγχο λειτουργίας συστήματος με τέσσερις αυτόματους σταθμούς μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού στη λιμνοθάλασσα Δράνα και στην περιφέρειά της.
Οι αυτόματοι σταθμοί μέτρησης νερού δίνουν συνεχώς πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούν στη λιμνοθάλασσα και στην τάφρο Σαραντάμετρο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων και η άμεση ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν.

Εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματων σταθμών παρακολούθησης στις λ/θ Στροφυλιάς και Κοτυχίου

Τέσσερις αυτόματοι σταθμοί παρακολούθησης υδατικών παραμέτρων έχουν εγκατασταθεί (2 στο Κοτύχι και 2 στον Πρόκοπο) και καταγράφουν τις φυσικές παραμέτρους της υδάτινης μάζας, ενώ ένας από αυτούς καταγράφει και μετεωρολογικά/ υδρολογικά δεδομένα.
Οι αυτόματοι σταθμοί μέτρησης νερού δίνουν συνεχώς πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούν στις λιμνοθάλασσες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων και η άμεση ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν.
Η συλλογή των δεδομένων χρησιμεύει ιδιαίτερα στο σχεδιασμό της διαχείρισης και προστασίας των λιμνοθαλασσών.