Εκδόσεις
 
Εθνικός Δρυμός Αίνου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ερμηνεία Περιβάλλοντος

Η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ σχεδιάζει, εκτελεί ή συμμετέχει στην παραγωγή έργων ερμηνείας περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη διαχείριση επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές της φύσης, καθώς και στην προσέλκυση, ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους.

Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται κέντρα πληροφόρησης, μουσεία και εκθέσεις για τη φύση, διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος, σήμανση μονοπατιών κ.λπ.

Ειδικότερα, στα κέντρα πληροφόρησης, αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της μουσειολογικής και μουσειογραφικής λύσης, η επιλογή των γενικών και ειδικών θεμάτων, η επιστημονική επιμέλεια, η οργάνωση και επιλογή του φωτογραφικού υλικού, η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την κατασκευή των επιμέρους εκθεμάτων κ.λπ.

Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων υπάρχει συνεργασία με ειδικούς στην ερμηνεία περιβάλλοντος, μακετίστες, γραφίστες, ξυλουργούς, σκηνοθέτες κ.λπ.

Κύριοι πελάτες είναι τα ελληνικά και ξένα Υπουργεία, οι Τοπικές Αρχές και οι οργανισμοί της, καθώς και φορείς της Εκκλησίας.