Εκδόσεις
 
Εθνικός Δρυμός Αίνου
 
 
 
Μεσόγειος-Αλιεία-Θαλάσσιες Χελώνες
 
 
 
 
 
 
 
 

Έκθεση "Μεσόγειος - Αλιεία - Θαλάσσιες Χελώνες"

Φορέας ανάθεσης: Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας
Ανάδοχοι: ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ
Ημερομηνία έργου: 2004

Πρόκειται για μεταφερόμενη έκθεση.

Οι θαλάσσιες χελώνες στον κόσμο. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ο ισχυρός. Οι Καρέττα στη θάλασσα. Οι Καρέττα στην ακτή. Οι Φωλιές και τα χελωνάκια. Άνθρωποι και χελώνες. Τι «μας» χρειάζονται οι χελώνες; Πώς μπορώ να βοηθήσω;