Εκδόσεις
 
Εθνικός Δρυμός Αίνου
 
 
 
 
Μουσείο Αλιείας Αμβρακικού Κόλπου
 
 
 
 
 
 
 

Μουσείο Αλιείας και αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου

Φορέας ανάθεσης: Εταιρία Ανάπτυξης Αμβρακικού
Ανάδοχοι: ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ
Ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: 2002
Αμβρακικός Κόλπος: GR2110001, GR2110004

Ρηχές λιμνοθάλασσες, λουρονησίδες από όστρακα, δαιδαλώδεις βάλτοι. Το μουσείο ανοίγει ένα παράθυρο στις κρυφές μετακινήσεις των ψαριών, στις ευρηματικές μεθόδους ψαρέματος, στις χαρακτηριστικές βάρκες και τα εμπορικά καΐκια στον Αμβρακικό. Πώς αιχμαλωτίζει τα χέλια ένα διβάρι; Υπάρχει μέθοδος ψαρέματος για να πιάσει κανείς μόνο αρσενικούς κέφαλους; Τι είναι πιο αρχαίο, το καμάκι ή το πιρούνι;