Εκδόσεις
 
Εθνικός Δρυμός Αίνου
 
 
 
 
 
Κέντρο Υγρότοπων Ροδιάς
 
 
 
 
 
 

Κέντρο Υγροτόπων Ροδιάς

Φορέας ανάθεσης: Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία
Ανάδοχοι: ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ
Ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: 2002
Αμβρακικός Κόλπος: GR2110001, GR2110004

Ένα μικρό κέντρο ειδικά για το Βάλτο της Ροδιάς, όπου φυτρώνει ο πιο μεγάλος καλαμιώνας της Ελλάδας. Γιατί είναι σημαντικό το καλάμι για τα ζώα του βάλτου; Πώς χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τα καλάμια για να χτίσουν και να ψαρέψουν χέλια; Διαδρομές για να κάνετε, διβάρια και μοναστήρια για να δείτε.