Εκδόσεις
 
Εθνικός Δρυμός Αίνου
 
 
 
 
 
 
 
 
Στενά και Εκβολές Αχέροντα
 
 
 

Κέντρο Πληροφόρησης Αμμουδιάς νομού Πρέβεζας και Περίπτερο Πληροφόρησης Γλυκής ν. Θεσπρωτίας (για την περιοχή του ποταμού Αχέροντα)

Φορέας ανάθεσης: Εταιρία Ανάπτυξης Αμβρακικού
Ανάδοχοι: ΟΜΕΠΕ ΕΠΕ
Ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου: 2000

1. Κέντρο Πληροφόρησης Αμμουδιάς

Η προστασία της φύσης στην Ήπειρο. Τι ζει μέσα στα γρήγορα, παγωμένα νερά του ποταμού Αχέροντα; Το ποτάμι...ένα πλήθος από διαφορετικές εικόνες ..Το έλος: ανάμεσα στο νερό και τη γη. Η θαλάσσια ζωή στις εκβολές του Αχέροντα. Δημοτικά τραγούδια, ετυμολογίες και άλλα. Ο Άδης δεν ήταν μακριά.

2. Περίπτερο Πληροφόρησης Γλυκής

Τι ξεχωριστό έχουν τα Στενά του Αχέροντα για την Ήπειρο; Η άγρια φύση του Αχέροντα. Διαδρομές στο πεδινό τμήμα του ποταμού. Από το Τρίκαστρο στη Γλυκή. Στο Σούλι με αυτοκίνητο. Περπάτημα στα έγκατα του ποταμού.