Εκδόσεις
 
Η Εταιρεία
 
 
 
 

Η Εταιρεία                                            

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014-1

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014-2

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013

                                                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012

          

Η Εταιρεία "ΟΙΚΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε." ιδρύθηκε το 1995 και ειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος.

Με τη μακροχρόνια εξειδικευμένη ενασχόληση στους τομείς του περιβάλλοντος έχει δημιουργηθεί σημαντική τεχνογνωσία στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και διαχείριση ειδικών και σύνθετων περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Οι βασικοί τομείς δράσης, που αντικατοπτρίζονται και στην οργανωτική δομή της εταιρείας, είναι: