Εκδόσεις
 
Διαχείριση & Ανάδειξη Φύσης
 
Σχέδια Διαχείρισης
 
 
 
 

Σχέδια Διαχείρισης

Το Σχέδιο Διαχείρισης, όπως καθορίστηκε από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2742/ 99, αποτελεί εργαλείο σχεδιασμού στο πλαίσιο των γενικών όρων που διέπουν ένα προστατευόμενο αντικείμενο (περιοχή, είδος, οικότοπος). Σε αυτό προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση. Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εργαλείο στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος διότι:

Τα Σχέδια Διαχείρισης που έχουν εκπονηθεί από την εταιρεία είναι: