Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σεμινάρια - Κατάρτιση
 

Σεμινάρια - Κατάρτιση

Η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ συνεργάζεται με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και συμμετέχει σε σεμινάρια κατάρτισης ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ζητήματα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης περιβάλλοντος.

Αντικείμενα της ΟΙΚΟΣ αποτελούν: