Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
 
 
 
 
LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θύαμις
 
 
 
 
 
 

Life Enviroment Θύαμις "Δράσεις για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης στις λεκάνες απορροής και τις εκβολές δύο ποταμών - η περίπτωση του Καλαμά (Ελλάδα) και Lynher (Ηνωμένο Βασίλειο)

Στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης της λεκάνης του ποταμού Καλαμά πραγματοποιήθηκε: