Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL
 
 
 
 
 

Κοινοτική Πρωτοβουλία ΕQUAL: «Ανάπτυξη Ανοιχτού Συστήματος Απόκτησης και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων στον κλάδο της προστασίας περιβάλλοντος»

Στόχος του έργου ήταν να συμβάλλει στην εξασφάλιση σταθερής και ποιοτικής απασχόλησης στον κλάδο του περιβάλλοντος ομάδων που πλήττονται από ανισότητα στους όρους πρόσβασης και παραμονής στην κλαδική αγορά εργασίας.

Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός Ανοικτού Συστήματος Δια βίου εκπαίδευσης.

Το Σύστημα αυτό οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιημένων και αναγνωρίσιμων προσόντων στον κλάδο της προστασίας του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στους τομείς: Διαχείριση στερεών και τοξικών αποβλήτων, Διαχείριση υγρών αποβλήτων και νερού, Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι προσαρμοσμένο αφενός στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες των ομάδων στόχου (εργαζόμενοι με επισφαλή θέση εργασίας, άνεργοι, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας) και αφετέρου στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ συμμετείχε στο πρόγραμμα ως εταίρος και ασχολήθηκε με τα ζητήματα που αφορούσαν τον τομέα της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.