Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπαίδευση για οικοτουρισμό
 
 
 
 

Πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης «Σχεδιασμός και οργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων και συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος»

Απευθύνεται σε κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ως κύριο στόχο την απόκτηση γνώσεων και την εξειδίκευση των καταρτιζομένων στα εξής αντικείμενα:

Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και δύναται να καλύψει τις απαιτήσεις σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και φορείς. Πρωτίστως απευθύνεται σε στελέχη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και σε στελέχη Κέντρων Πληροφόρησης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή συμμετείχαν 30 στελέχη κέντρων πληροφόρησης προστατευόμενων περιοχών φυσικού περιβάλλοντος από όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται επίσης για την αρχική κατάρτιση στελεχών κέντρων πληροφόρησης που κατασκευάζονται από την εταιρεία.